Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Základní"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaFolder - Složka: Vytvoří objekt typu PmaFolder.
- PmaData - Data: Vytvoří objekt typu PmaData.
- PmaDataTable - Datový zdroj: Objekt PmaDataTable s DTI metodami pracovního rozhraní.
- PmaPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmaPanel.
- PmaReport - Report: Vytvoří objekt typu PmaReport.
- PmaTimer - Časovač: Vytvoří objekt typu PmaTimer.
- PmaAlarmGroup - skupina alarmů: Vytvoří objekt PmaAlarmGroup se skupinou přednastavenou na Alarmy
- PmaEventGroup - skupina eventů: Vytvoří objekt PmaEventGroup se skupinou přednastavenou na Eventy
- PmaAdo - ADO databáze: Vytvoří objekt PmaAdo.
- PmaPrototype - Prototyp: Vytvoří objekt typu PmaPrototype.
- PmaInstance - Instance: Vytvoří objekt typu PmaInstance.
- PmaComm - Komunikace: Vytvoří objekt PmaComm nebo komplexnější předkonfiguraci více objektů.
- PmaWeb - Web server: Vytvoří objekt typu PmaWeb.
- PmaActiveX - ActiveX: Vytvoří objekt typu PmaActiveX.
- PmaDll - Dll: Vytvoří objekt typu PmaDll.
- PmaWorkspace - Pracovní plocha: Vytvoří pracovní plochu (objekt PmaWorkspace) bez jakýchkoli dodatečných oken a nastavení.

Následující objekty jsou zastaralé:
- PmaKey - Klávesa: Vytvoří objekt typu PmaKey.
- PmaNumber - Číslo: Vytvoří objekt typu PmaNumber.
- PmaString - Textový řetězec: Vytvoří objekt typu PmaString.


Objekty, ve kterých lze vytvořit některé typy podobjektů:
© MICROSYS, spol. s r. o.