Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Přístup k databázím"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace vytvoří objekty, které zprostředkují a na základní úrovni umožňují práci s tabulkou zvoleného typu databáze
Seznam předkonfigurací:
- PmaAdo - ADO databáze: Vytvoří objekt PmaAdo.
- Přístup k databázím - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.: Předkonfigurace pro práci s databází - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.
- Asynchronní přístup k databázi - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.: Předkonfigurace pro práci s databází - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.
- Prohlížeče: Předkonfigurace - Prohlížeče

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.