Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Přístup k databázím"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace vytvoří objekty, které zprostředkují a na základní úrovni umožňují práci s tabulkou zvoleného typu databáze
Seznam předkonfigurací:
- PmaAdo - ADO databáze: Vytvoří objekt PmaAdo.
- Microsoft Access: Předkonfigurace - Microsoft Access
- MySQL server: Předkonfigurace - MySQL server
- Oracle server: Předkonfigurace - Oracle server
- Postgre SQL: Předkonfigurace - Postgre SQL
- Prohlížeče: Předkonfigurace - Prohlížeče

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.