Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Prohlížeče"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Přístup k databázím".
Seznam předkonfigurací:
- Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper: Vytvoří objekt PmaPanel s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.