Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Trendy, správa historie hodnot"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Trendy, správa historie hodnot".
Seznam předkonfigurací:
- Prohlížeče: Obraz s prohlížečem
- PmaTrendGroup (ukládání historie): Vytvoří objekt PmaTrendGroup

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.