Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Prohlížeče"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Trendy, správa historie hodnot / Prohlížeče".
Seznam předkonfigurací:
- Prohlížeč trendů s hlavičkou a ovládáním: Obraz s prohlížečem trendů a konfiguračními tlačítky.
- Prohlížeč trendů se stupnicí pro každý zobrazený trend: Obraz s prohlížečem trendů se samostatnými stupnicemi a konfiguračními tlačítky.
- Průběh funkce - prohlížení: Obraz zobrazující průběh funkce
- Průběh funkce - vytvoření, nastavení a prohlížení: Obraz s prohlížečem trendů nakonfigurovaný pro grafické nastavení průběhu funkce.
- Data v lineárním grafu a histogramu: Obraz zobrazující data v lineárním grafu a v histogramu.

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.