Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Technologie"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace v této skupině vytvoří objekt (nebo sadu objektů), které mají nějakou požadovanou funkčnost. Založení lze v objektech PmaFolder, PmaRoot a pouze některé v objektu PmaPanel. Po zvolení předkonfigurace se vytvoří nový objekt (obvykle PmaFolder nebo PmaPanel), ve kterém mohou být vytvořeny další podobjekty a všechny jsou nastaveny tak, aby plnili danou funkčnost.
Vytvoření objektů z předkonfigurace je proto mnohem jednodušší než vytváření objektů volbou ze skupiny Základní, kdy se tvoří objekty "prázdné" a je nutno je teprve příslušně konfigurovat.
Seznam předkonfigurací:
- Asynchronní metody uživatele: Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů nakonfigurovaných jako: Asynchronní metody uživatele
- Regulátory: Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů nakonfigurovaných jako: Regulátory
- Teplo: Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů nakonfigurovaných jako: Teplo
- Plánovače: Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů nakonfigurovaných jako: Plánovače
- Zásobníky: Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů nakonfigurovaných jako: Zásobníky
- Dopravníky: Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů nakonfigurovaných jako: Dopravníky
- Mapy: Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů nakonfigurovaných jako: Mapy
© MICROSYS, spol. s r.o.