Promotic

Předkonfigurace "Asynchronní obecné metody"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder. Hlavní objekt má přednastavený název "Async".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace umožňuje v objektu PmaSequencer v kartě "Metody" vytvářet a používat uživatelské metody, které se budou vykonávany asynchronně. Předkonfigurace zde založila vzorovou uživatelskou metodu Example1.

V objektu PmaFolder jsou dvě systémové metody CallMethod a CallGetResult. Ty slouží jako rozhraní pro použití metod projektanta.
Parametry metody "CallMethod":
sMethod - název uživatelské metody
aPars - pole parametrů uživatelské metody
vCallback - způsob vrácení hodnoty
null - není vyžadována
název callback funkce - jméno funkce kam bude odeslána návratová hodnota
0 - vráceno voláním metody "CallGetResult"


Vytvořený obraz má také dvě metody stejného názvu a obsahuje tlačítko (PmgButton). Ve skriptu tlačítka je příklad, jak získat asynchronně návratovou hodnotu z uživatelské metody.

V úvodu skriptu metody CallMethod objektu PmaFolder jsou zakomentované příklady volání metody projektanta Example1.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Async"
Příklad1:
Příklad použítí asynchronní metody bez návratové hodnoty ve skriptu aplikace.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("Async").Methods.CallMethod("Example1", Pm.CreatePmArray().Array1("wait", 5000), null);
Příklad2:
Příklad použítí asynchronní metody s návratovou hodnotou v callback funkci.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onReturn(ev)
{
Pm.Debug("result");
}
pMe.Pm("Async").Methods.CallMethod("Example1", Pm.CreatePmArray().Array1("wait", 5000), onReturn);
© MICROSYS, spol. s r.o.