Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Regulátory"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie".
Seznam předkonfigurací:
- PID regulátor: Varianta PID regulace pro pomalou soustavu
© MICROSYS, spol. s r. o.