Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Asynchronní metody uživatele"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie".
Seznam předkonfigurací:
- Asynchronní obecné metody: Složka s podobjekty PmaSequencer a PmaPanel nakonfigurované pro asynchronní volání metod projektanta.
© MICROSYS, spol. s r.o.