Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Zásobníky"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie".
Seznam předkonfigurací:
- Jednoduché ovládání zásobníků: Jednoduché snímání stavu hladiny zásobníků
© MICROSYS, spol. s r. o.