Promotic

Předkonfigurace "Jednoduché ovládání zásobníků"

Jednoduché snímání stavu hladiny zásobníků

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Zásobníky".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaPanel, PmaData, PmaTimer, PmaTrendGroup a PmaAlarmGroup.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace zobrazuje výšku hladiny v zásobnících. Trenduje jejich stav, alarmuje technologické meze a umožňuje ovládat dopňování nebo vyprázdňování zásobníků.

V objektu PmaTimer s názvem "Emul" je skript, který emuluje hodnoty do proměných objektu PmaData. Proměnné tank1Level a tank2Level jsou pomocí ExtTrend a ExtAlarmAnalog napojeny na objekty PmaTrendGroup a PmaAlarmGroup.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Tanks"
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Jednoduché ovládání zásobníků
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.