Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWebLang (Web jazykové verze)

Popis:
Objekt představuje několik Web adres, z nichž každá představuje jednu jazykovou verzi. Počet jazykových verzí je nastaven v konfigurátoru "Všechny užité jazyky" v objektu PmaRoot.
Pokud je aplikace určena pouze pro jeden jazyk (pokud v konfigurátoru "Všechny užité jazyky" nejsou další jazyky), pak objekt PmaWebLang nemá význam a neměl by být použit.

V objektu PmaWebLang lze vytvořit objekty PmaWebFolder, PmaWebDir a PmaWebInfo.
Objekt PmaWebLang lze vytvořit v objektu PmaWeb. V objektu PmaWeb by neměl být více než jeden objekt PmaWebLang.
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient. Vnořené Web komponenty však již mají své vlastní licence, například prohlížet Web obrazy, Alarmy a Eventy, Trendy mohou jen klienti typu "PmWebClient".
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu Pma objektů (např. objekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují v kartě "Web server" v konfigurátoru "PmaWeb objekt". Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.
Je vhodné do objektu PmaWebLang registrovat jen Web podkomponenty, které jsou jazykově závislé (např. PmaPanel, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup). Objekty které nejsou jazykově závislé (např. PmaData) bývá vhodnější registrovat mimo tento objekt.
Objekt PmaPanel představuje stránku vytvořenou projektantem. Takový obraz může být zobrazován ve více jazycích tak, že místo statických textů v obrazu se použije Makro výraz $.text.

Z hlediska Web klienta jsou nabízené soubory objektem PmaWebLang dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/lang
kde lang je identifikátor jazyka a může být například: en (anglicky), cs (česky), sk (slovensky), pl (polsky), de (německy), ru (rusky)...
Web komponenty zaregistrované do tohoto objektu jsou pak dostupné na URL adrese (např. pro ruštinu):
http://NázevPočítače/ru/IdPodkomponenty

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebLang -> PmaWebLang
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice