Update cookies preferences
Promotic

PmDataClient a PmWebClient - licence pro PROMOTIC klienty pro Internet/Intranet/LAN

Pro komunikaci v sítích LAN a Internet/Intranet používá PROMOTIC model klient-server.
- Server je aplikace, která poskytuje (nabízí) svá data.
- Klient aplikace naopak data ze stanice typu server čte nebo je mění.


PROMOTIC klientem může být:
1. Aplikace PROMOTIC, která čte (zapisuje) data z (do) aplikace typu Server.
Aplikace PROMOTIC (klient) si může se serverem vyměňovat data pomocí standardu XML (nebo zastarale přes PROMOTIC "soket" rozhraní).
2. Web klient, který zobrazuje informace (data nebo obrazovky) v podobě HTML stránek z PROMOTIC Web serveru.
Pro prohlížení HTML stránek lze použít například Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...
Tito klienti mohou vizualizovat (nebo měnit) data z PROMOTIC Web serveru, ale neumožní úplně vše, co umí klientská aplikace vytvořená a provozovaná v systému PROMOTIC: například komunikace s PLC automaty, vytváření uživatelských algoritmů, atd.
3. Jiná aplikace, která umožňuje číst/zapisovat XML data.


Z obchodního hlediska rozlišujeme dva typy klientů - "runtime" licencí:
- PmDataClient: Viz licenční položka PmDataClient.
Tato licence umožňuje:
- Získávat a zasílat data pomocí standardu XML (nebo postaru pomocí Soketů). Jedná se o následující přenosy dat:
- Komunikace mezi objekty PmaData nebo PmaDataTable.
- Číst XML data z objektu PmaAlarmGroup.
- Číst XML data z objektu PmaTrendGroup.
- Využívat objekty PmaWebDir (pro nabízení souborových html stránek) a PmaWebInfo (pro vzdálené prohlížení INFO systému).
- PmWebClient: Viz licenční položka PmWebClient.
Tato licence umožňuje vše co "PmDataClient" a navíc umožňuje prohlížet a získávat data z podsystémů:
- On-line prohlížení obrazovek aplikace jako automaticky generované dynamické html stránky, tzv. Web obrazy.
- Alarmy a Eventy: prohlížení alarmů a eventů na Web klientech.
- Trendy: prohlížení trendů v grafické i tabulkové podobě.


Obě klientské licence dovolují provozovat klienta bez ohledu na to, zda je to aplikace PROMOTIC nebo ne. Licence pro klienty se ukládají (je nutné zakoupit) na PROMOTIC Web serveru. Server pak umožňuje komunikovat s tolika klienty, pro kolik má licencí. Licence je tzv. "plovoucí": Web klienti mohou být spouštěni z různých počítačů, ale počet současně spuštěných klientů nesmí překročit počet, pro který byla zakoupena runtime licence. Pokud například má PROMOTIC Web server pouze 1 klientskou licenci, pak se připojí pouze první klient který požádá o data. Pokud tento klient po dobu 10 minut nepožádá o nová data, pak je ze serveru odregistrován a nový klient má možnost se připojit.
Pokud však klientská aplikace běží na stejném počítači jako serverovská a pokud adresa serveru je na klientovi zadána jako "http://localhost/" nebo "http:/127.0.0.1/" (to je univerzalní adresa pro lokální počítač), pak tento klient se připojuje k serverovi vždy jako PmWebClient bez potřeby licence (tzn. lokální klient je zdarma).

- Vývojový klíč má vždy pro testovací účely povoleno 10 klientů typu PmWebClient.
- V aplikaci typu PmFree jsou vždy povoleni 2 klienti typu PmWebClient.


Maximální a aktuální počet připojených klientů lze v runtime zjistit metodou Pm.LicenceInfo.
© MICROSYS, spol. s r.o.