Update cookies preferences
Promotic

Licencované proměnné

V systému PROMOTIC je mnoho způsobů, jak definovat proměnnou. Základní dělení je na licencované a nelicencované proměnné. Velikost aplikace je určena počtem licencovaných proměnných a lze ji zjistit v konfigurátoru "Velikost a licence objektu" objektu PmaRoot.

Mezi licencované proměnné patří:
- Objekty PmaNumber a PmaString.
- Datové rozšíření ExtSubVar (Datové rozšíření proměnné PmVar o další podproměnnou) v proměnných objektu PmaData.


Mezi licencované proměnné NEpatří:
- Lokální proměnné ve skriptech (založené pomocí příkazů var nebo Dim).
- Vlastnosti objektů, například PmgString.Value, PmaObject.Name atd.


Jak efektivně pracovat s licencovanými proměnnými

Datová rozšíření:
Datová rozšíření proměnných v objektu PmaData umožňují v jedné proměnné nastavit:
- že se má proměnná trendovat (ExtTrend) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmaTrendGroup
- že se má proměnná napojit na komunikační ovladač (ExtComm) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmaCommGroup
- že se má proměnná komunikovat přes OPC (ExtOpcDa) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmaOpcDaClientGroup


Sloupce "Jen pro čtení" v objektu PmaDataTable:
Každá buňka tabulky se standardně přidává do výpočtu velikosti aplikace z důvodu licencování. Pokud se však v objektu PmaDataTable označí sloupec jako "Jen pro čtení", pak buňky v tomto sloupci se nebudou započítavat do výsledné velikosti aplikace. To umožňuje i v aplikacích s menším počtem bodů tento objekt používat pro ukládání konfiguračních hodnot, které se po celou dobu běhu aplikace nemění. Je to zajištěno tak, že do sloupců "Jen pro čtení" lze zapsat hodnotu pouze jednou. Omezení u jednotlivých metod objektu PmaDataTable z důvodu sloupců "Jen pro čtení" jsou uvedena v poznámce této metody.


Proměnné v objektu PmaCommMsg komunikace PmChar

Komunikační ovladač PmChar umožňuje v objektu PmaCommMsg sestavit data, která budou zaslána (v kartě "Data-zaslání") a data, která budou přijata (v kartě "Data-příjem").
Proměnné z obou karet se počítají mezi licencované.

Pokud potřebujete sestavit složitou zprávu obsahující hodně proměnných, pak nemusíte v kartách definovat hodně proměnných ale můžete v každé kartě mít jen jednu proměnnou typu String.
- Proměnnou v kartě "Data-zaslání" lze nastavit ve skriptu před zasláním zprávy. Můžete k tomu použít hodnoty z mnoha jiných proměnných umístěných v jiných objektech.
- Proměnnou v kartě "Data-příjem" přečtete v události onEndOfTransfer. Při čtení hodnoty můžete přijatý String zpracovat tak, že z něj získáte mnoho hodnot, které pak zapíšete do mnoha jiných proměnných umístěných v jiných objektech.

Tak dosáhnete toho, že přes jednu proměnnou můžete poslat/přijmout hodně dat.

Pokud komunikace není znaková ale je binární, pak lze nastavit, že se data mají ukládat do objektu PmaCommMsg v podobě HexaString - viz Přenos binárních dat.

Historie:
Pm8.03.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.