Promotic

Licencované proměnné

V systému PROMOTIC je mnoho způsobů, jak definovat proměnnou. Základní dělení je na licencované a nelicencované proměnné. Velikost aplikace je určena počtem licencovaných proměnných a lze ji zjistit v konfigurátoru "Velikost a licence objektu" objektu PmaRoot.

Mezi licencované proměnné patří:
- Objekty PmaNumber a PmaString.
- Datové rozšíření ExtSubVar (Datové rozšíření proměnné PmVar o další podproměnnou) v proměnných objektu PmaData.


Mezi licencované proměnné NEpatří:
- Lokální proměnné ve skriptech (založené pomocí příkazů var nebo Dim).
- Vlastnosti objektů, například PmgString.Value, PmaObject.Name atd.


Jak efektivně pracovat s licencovanými proměnnými

Datová rozšíření:
Datová rozšíření proměnných v objektu PmaData umožňují v jedné proměnné nastavit:
- že se má proměnná trendovat (ExtTrend) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmaTrendGroup
- že se má proměnná napojit na komunikační ovladač (ExtComm) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmaCommGroup
- že se má proměnná komunikovat přes OPC (ExtOpcDa) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmaOpcDaClientGroup


Sloupce "Jen pro čtení" v objektu PmaDataTable:
Každá buňka tabulky se standardně přidává do výpočtu velikosti aplikace z důvodu licencování. Pokud se však v objektu PmaDataTable označí sloupec jako "Jen pro čtení", pak buňky v tomto sloupci se nebudou započítavat do výsledné velikosti aplikace. To umožňuje i v aplikacích s menším počtem bodů tento objekt používat k uchovávaní konfiguračních hodnot, které se po celou dobu běhu aplikace nemění. Je to zajištěno tak, že do sloupců "Jen pro čtení" lze zapsat hodnotu jen jednou. Omezení u jednotlivých metod objektu PmaDataTable z důvodu sloupců "Jen pro čtení" jsou uvedena v poznámce této metody.


Proměnné v objektu PmaCommMsg komunikace PmChar

Komunikační ovladač PmChar umožňuje v objektu PmaCommMsg sestavit data, která budou zaslána (v kartě "Data-zaslání") a data, která budou přijata (v kartě "Data-příjem").
Proměnné z obou karet se počítají mezi licencované.

Pokud potřebujete sestavit složitou zprávu obsahující hodně proměnných, pak nemusíte v kartách definovat hodně proměnných ale můžete v každé kartě mít jen jednu proměnnou typu String.
- Proměnnou v kartě "Data-zaslání" lze nastavit ve skriptu před zasláním zprávy. Můžete k tomu použít hodnoty z mnoha jiných proměnných umístěných v jiných objektech.
- Proměnnou v kartě "Data-příjem" přečtete v události onEndOfTransfer. Při čtení hodnoty můžete přijatý String zpracovat tak, že z něj získáte mnoho hodnot, které pak zapíšete do mnoha jiných proměnných umístěných v jiných objektech.

Tak dosáhnete toho, že přes jednu proměnnou můžete poslat/přijmout hodně dat.

Pokud komunikace není znaková ale je binární, pak lze nastavit, že se data mají ukládat do objektu PmaCommMsg v podobě HexaString - viz Přenos binárních dat.

Historie:
Pm8.03.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.