Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Licencované proměnné

V systému PROMOTIC existuje mnoho způsobů, jak definovat proměnnou. Základní dělení je na licencované a nelicencované proměnné. Velikost aplikace určuje počet licencovaných proměnných a lze ji zjistit v konfigurátoru "Velikost a licence objektu" objektu PmRoot.
 
Mezi licencované proměnné patří:
- Objekty PmNumber a PmString.
- Datové rozšíření ExtSubVar (Rozšíření proměnné Var o další podproměnnou) v proměnných objektu PmData.
 
Mezi licencované proměnné NEpatří:
- Lokální proměnné ve skriptech (založené pomocí příkazů var nebo Dim).
- Vlastnosti objektů, například PmiText.Value, PmObject.Name atd.
 

Jak efektivně pracovat s licencovanými proměnnými

Datová rozšíření:

Datová rozšíření v proměnných objektu PmData umožní v jedné proměnné nastavit:

- že se má proměnná trendovat (ExtTrend) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmTrend
- že se má proměnná napojit na komunikační ovladač (ExtComm) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmCommData
- že se má proměnná komunikovat přes OPC (ExtOpcClient) - nemusí se proto definovat další proměnná v objektu PmOpcClientData
 
Sloupce "Jen pro čtení" v objektu PmDataTable:

Každá buňka tabulky se standardně přidává do výpočtu velikosti aplikace z důvodu licencování. Pokud se však v objektu PmDataTable označí sloupec jako "Jen pro čtení", pak buňky v tomto sloupci se nebudou započítavat do výsledné velikosti aplikace. To umožní i v aplikacích s menším počtem bodů tento objekt používat k uchovávaní konfiguračních hodnot, které se po celou dobu běhu aplikace nemění. Je to zajištěno tak, že do sloupců "Jen pro čtení", je možno zapsat hodnotu pouze jednou. Omezení u jednotlivých metod objektu PmDataTable z důvodu sloupců "Jen pro čtení" jsou uvedena v poznámce této metody.

 

Proměnné v objektu PmCommMsg komunikace PmChar

Komunikační ovladač PmChar umožňuje v objektu PmCommMsg sestavit data, která budou zaslána (v záložce Data-zaslání) a data, která budou přijata (v záložce Data-příjem).

Proměnné z obou záložek se počítají mezi licencované.

 
Pokud potřebujete sestavit složitou zprávu obsahující hodně proměnných, pak nemusíte v záložkách definovat hodně proměnných ale můžete v každé záložce mít jen jednu proměnnou typu String.
- Proměnnou v záložce Data-zaslání nastavíte ve skriptu před zasláním zprávy. Můžete k tomu použít hodnoty z mnoha jiných proměnných umístěných v jiných objektech.
- Proměnnou v záložce Data-příjem přečtete v události onEndOfTransfer. Při čtení hodnoty můžete přijatý String zpracovat tak, že z něj získáte mnoho hodnot, které pak zapíšete do mnoha jiných proměnných umístěných v jiných objektech.

Tak dosáhnete toho, že přes jednu proměnnou můžete poslat/přijmout hodně dat.

 
Pokud komunikace není znaková ale je binární, pak můžete nastavit, že se data mají do objektu PmCommMsg ukládat jako HexaString - viz Přenos binárních dat.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice