Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtSubVar

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o další podproměnnou.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={SubVar;nDataType;sValue;sNote;sUnit}

 
Toto datové rozšíření dovolí přidat do proměnné PmVar další podproměnnou se zadaným názvem.
 
Upozornění! Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu datového rozšíření
Note Poznámka proměnné
Unit Fyzikální jednotka proměnné (pouze pro PmaData a PmaTrendGroup)
Value Hodnota proměnné
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtSubVar Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.13: nefungoval import/export ani XML ani CSV.
Pm8.03.11: umožňuje do proměnné vložit další podproměnnou.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice