Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtSubVar

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o další podproměnnou.
Vlastnosti a metody:
Note Poznámka proměnné
Unit Fyzikální jednotka proměnné (pouze pro PmaData a PmaTrendGroup)
Value Hodnota proměnné
Var Vrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtSubVar Konfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření umožňuje přidat do proměnné PmVar další podproměnnou se zadaným názvem.
Upozornění! Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.
Id={SubVar;VarType;Value;Note;Unit}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- VarType: viz konfigurátor "Datový typ"
- Value: viz konfigurátor "Hodnota"
- Note: viz konfigurátor "Poznámka"
- Unit: viz konfigurátor "Jednotka"

Historie:
Pm8.03.13: nefungoval import/export ani XML ani CSV.
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice