Promotic

Objekt ExtSubVar

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o další podproměnnou.
Vlastnosti a metody:
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
NotePoznámka proměnné
UnitFyzikální jednotka proměnné (pouze pro PmaData a PmaTrendGroup)
ValueHodnota proměnné
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtSubVarKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření umožňuje přidat do proměnné PmVar další podproměnnou se zadaným názvem.
Upozornění! Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={SubVar;VarType;Value;Note;Unit}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- VarType: viz konfigurátor "Datový typ"
- Value: viz konfigurátor "Hodnota"
- Note: viz konfigurátor "Poznámka"
- Unit: viz konfigurátor "Jednotka"

Historie:
Pm8.03.13: nefungoval import/export ani XML ani CSV.
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.