Promotic

Datové rozšíření ExtSubVar - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtSubVar - Datové rozšíření proměnné PmVar o další podproměnnou
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky - tzn. národnostně závislé znaky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Výchozí hodnota je "sv".
Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.
Výjímkou je datový typ Variant - znamená, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).
HodnotaZde se definuje hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Value.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v aplikaci, využitelná přes skriptovací rozhraní i ve spuštěné aplikaci.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Note.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
JednotkaFyzikální jednotka proměnné (například "kWh").
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Unit.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Historie:
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.