Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datové rozšíření ExtSubVar - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtSubVar - Rozšíření proměnné PmVar o další podproměnnou
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).

Přednastavená hodnota je "sv".

Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.

Výjímkou je datový typ Variant - znamená, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).

HodnotaZde se definuje hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Value.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v projektu, využitelná přes skriptovací rozhraní i ve spuštěné aplikaci.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Note.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

JednotkaFyzikální jednotka proměnné (například "kWh").

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Unit.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" proměnné objektu PmaData.

Historie:
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice