Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Note - vlastnost objektu ExtSubVar

Popis:
Poznámka proměnné.
Syntaxe:
String Note
Volání:
s = oData.Item(id).Extension("sv").Note
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Poznámka" tohoto objektu. Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/sv").Note;

//nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("sv").Note;

//nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("sv").Note;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.

Historie:
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice