Promotic

Value - vlastnost objektu ExtSubVar

Popis:
Hodnota proměnné.
Syntaxe:
Variant Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota" tohoto objektu.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/sv").Value;

// nebo
vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("sv").Value;

// nebo
vVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("sv").Value;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.