Promotic

PmaData - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmaData

K proměnným definovaným v kartě "Data" lze přistupovat i pomocí skriptu, například přístup k první proměnné (indexováno od 0) s názvem "Venkovni":
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky").Item(0).Value
nebo
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky").Item("Venkovni").Value
nebo
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky/#vars/0").Value
nebo
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky/#vars/Venkovni").Value


Identifikátor #vars:
V objektu PmaData jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné (typu PmVar) definované v kartě "Data". Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu". Například metoda Pm("data1/#vars/aaa") vrací datovou položku aaa z objektu s názvem "data1" který je typu PmaData.
 
Identifikátor #ext:
Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext.
Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech.
Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (objekt PmaData).

Nad proměnnými v objektu PmaData lze provádět různé operace.. Například:
- Nabízení hodnot (pro čtení i zápis) do Webu pomocí formátu XML. Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.
- Každou proměnnou objektu lze rozšířit o další funkčnosti (viz Datová rozšíření), například pro napojení na alarmy, OPC nebo DDE komunikaci, atd.
- Uložení do hodnoty typu String metodou SaveToString.
- atd.
Viz také:
- PmVar (objekt)
- PmaDataTable (objekt)
- PmaNumber (objekt)
- PmaString (objekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.