Promotic

Sdílení XML dat

XML sdílení dat je postaveno na architektuře Klient-Server, tzn. jen jedna aplikace (Web server) vlastní data a jedna nebo více aplikací (Web klienti) tato data čtou nebo do nich zapisují.
aplikace PROMOTIC umí být jak Web serverem tak Web klientem XML dat.

PROMOTIC Web server XML dat se realizuje pomocí objektu PmaData (a jeho karty "Web server") nebo pomocí objektu PmaDataTable (a jeho karty "Web server"). Objekt PmaData/PmaDataTable v tom případě představuje Web komponentu. V dané aplikaci však je nutno mít jeden objekt PmaWeb, který všechny Web komponenty aplikace nabízí jako jeden Web server, viz Přehled Web technologie v systému PROMOTIC.
 
PROMOTIC Web klient XML dat se realizuje také pomocí objektu PmaData/PmaDataTable a jeho metod ReadFromWeb a WriteToWeb. Pokud aplikace má být pouze Web klientem, pak objekt PmaWeb nemusí být přítomen.
Tímto způsobem si mohou dvě aplikace PROMOTIC jednoduše vyměňovat realtime data. Objekty PmaData musí v obou (nebo více) aplikacích obsahovat stejné proměnné, definované v kartě "Data".
Příklad aplikace viz Příklad komunikace pomocí XML.

Objekt PmaDataTable může dynamicky měnit počet svých dat pomocí metod InsertRow, RemoveRow, InsertCol nebo RemoveCol. XML přenosem však z bezpečnostních důvodů počet dat automaticky měnit nelze! Pokud je nutno změnit například na klient aplikaci počet dat tak, aby byl stejný jako na serveru, pak je nejprve nutné zjistit počet řádků na serveru (např. XML dotazem přes objekt PmaData), pak provést změnu pomocí výše zmíněných metod a teprve pak volat metodu ReadFromWeb.

XML komunikace podporuje mezi objekty PmaData přenos hierarchickým způsobem. Myslíme tím to, že v objektu PmaData nemusí být jen jednoduché proměnné (jako je Integer, Single, atd.) ale datovou položkou může být i reference na data jiného objektu PmaData. Uvažujme příklad, kdy 1. položka objektu /Data/DataA se má odkazovat na data objektu /Data/DataB (objekt DataA i DataB jsou typu PmaData). Tehdy 1. datová položka objektu DataA musí být typu Object a nastavena například skriptovým příkazem:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Data/DataA").Item(1) = pMe.Pm("/Data/DataB");

nebo místo toho lze v 1.datové položce vytvořit datovou vazbu PP Vlastnost Pma objektu nebo jeho podobjektu (Ini Při inicializaci vlastnosti). V této PP vazbě vyplníme cestu k objektu DataB ale položku pro zadání vlastnosti necháme prázdnou. Tak bude 1. položka objektu DataA spojena přímo s objektem DataB.
Pokud server i klient budou mít tyto objekty nakonfigurovány stejně, pak lze jedním přenosem obsahu objektu DataA přenášet i obsah objektu DataB. Tato koncepce je výhodná, pokud máte v aplikaci více objektů PmaData, ale všechny chcete přenášet najednou v jedné zprávě.

Web klientem může být také například HTML stránka prohlížená pomocí Web prohlížeče (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...). V tom případě lze použít v HTML stránce tag <xml>, který umožňuje číst XML data z Web serveru. Lze také využít dynamické HTML které umí číst i zapisovat do XML dat.
© MICROSYS, spol. s r.o.