Update cookies preferences
Promotic

InsertCol - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Metoda vloží jeden nový sloupec na zadanou pozici. Existující sloupce za touto pozicí se posunou. Odstraní se však všechny řádky tabulky !
Syntaxe:
Long InsertCol(Long Col, String Name, Long Dt)
Parametry:
Col(Long) Pokud hodnota tohoto parametru je číslo >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0) na který se má nový sloupec vložit.
Hodnota -2 znamená vložení nového sloupce na konec tabulky.
Name(String) Název nového sloupce. Tento název nesmí mít již existující sloupce v této tabulce.
Dt(Long) Datový typ sloupce. Viz VBScript konstanty datových typů.
Vrácená hodnota:
Vrací index přidaného sloupce. Vrací záporné číslo pokud nastala chyba (sloupec se nevložil). Tehdy se chyba také zapíše do INFO systému.
Poznámka:
Maximální počet sloupců závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).
Upozornění! Vkládat nový sloupec lze až za sloupec s datovým typem Identifikátor (pokud je definován).

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly):
Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, pak dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".
Viz také:
Příklad:
V objektu /DataTable (typu PmaDataTable) se vloží 1 nový sloupec na konec tabulky. sloupec bude mít název "abc" a datový typ Long:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.InsertCol(-2, "abc", 3);   // 3=Long
© MICROSYS, spol. s r.o.