Promotic

InsertCol - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Metoda włoży jedną nową kolumnę na określoną pozycję. Istniejące kolumny za okreśolną pozycją zostaną przesunięte. Jednakże zostaną usunięte wszystkie wiersze tabeli !
Składnia:
Long InsertCol(Long Col, String Name, Long Dt)
Parametry:
Col(Long) Jeżeli wartość tego parametru jest liczba >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0), na który ma zostać włożona nowa kolumna.
Wartość -2 oznacza włożenie nowej kolumny na koniec tabeli.
Name(String) Nazwa nowej kolumny. Taką nazwę nie mogą posiadać istniejące kolumny w tej tabeli.
Dt(Long) Typ danych kolumny. Patrz Stałe VBScript typów danych.
Wartość zwrotna:
Zwraca indeks dodanej kolumny. W przypadku błędu zwraca liczbę ujemną (kolumna nie została włożona). Wtedy błąd jest jednocześnie zapisywany do INFO systemu.
Notatka:
Maksymalna ilość kolumn jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).
Uwaga! Wprowadzić nową kolumnę można dopiero za kolumnę o typie danych Identyfikator (jeżeli jest deklarowana).

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly):
Jeżeli w dowolnej kolumnie "Tylko do odczytu" znajduje się przynajmniej jedna komórka zamknięta poprzez zapis niepustej wartości, wtedy dojdzie do "zamknięcia struktury" całej tabeli. Niemożna dodawać i usuwać kolumny lub wiersze, zmieniać strukturę tabeli. Strukturę, rozmiar tabeli, należy zmieniać przed zapisem pierwszej niepustej wartości do kolumny "Tylko do odczytu".
Patrz również:
Przykład:
W obiekcie /DataTable (typu PmaDataTable) zostanie włożona 1 nowa kolumna na koniec tabeli. kolumna będzie mieć nazwę "abc" oraz typ danych Long:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.InsertCol(-2, "abc", 3);   // 3=Long
© MICROSYS, spol. s r.o.