Promotic

MaxCols - właściwość obiektu PmaDataTable

Opis:
Maksymalna ilość kolumn.
Składnia:
Long MaxCols
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maks. ilość kolumn" tego obiektu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmaDataTable.Cols (właściwość)
- PmaDataTable.MaxRows (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nMaxCols = oDataTable.MaxCols;
© MICROSYS, spol. s r.o.