Update cookies preferences
Promotic

Cols - właściwość obiektu PmaDataTable

Opis:
Ilość kolumn.
Składnia:
Long Cols
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Ilość kolumn można zmienić przy pomocy metod InsertCol oraz RemoveCol.
Maksymalna ilość kolumn jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmaDataTable.Rows (właściwość)
- PmaDataTable.MaxCols (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nCols = oDataTable.Cols;
© MICROSYS, spol. s r.o.