Promotic

SaveToString - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Wytworzy wartość tekstową z wybranych pozycji danych obiektu.
Składnia:
String SaveToString(String sType, Variant index)
Parametry:
sType(String) Typ wybranych danych w tabeli:
"Row" - Jest wybrany jeden wiersz tabeli. Wartość index musi być liczba całkowita:
- index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).
- index=-2 oznacza ostatni wiersz.
"Col" - Jest wybrana jedna kolumna tabeli. Wartość index musi być typu String lub typu Integer:
- Jeżeli jest typu String, wtedy oznacza nazwę kolumny.
- Jeżeli jest typu Integer, wtedy index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0), index=-2 oznacza ostatnią kolumnę.
index(Variant) Indeks do tabeli, którego znaczenie jest określone przez parametr sType
Notatka:
Forma wartości tekstowej patrz opis metody PmaData.SaveToString. Do przyszeregowania wartości ze zmiennej typu String (odwrotna metoda do SaveToString) służy metoda PmaDataTable.LoadFromString.
Przykład:
Ustawienie ostatniego wiersza tabeli do zmiennej sString:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var sString = oDataTable.SaveToString("Row", -2);
© MICROSYS, spol. s r.o.