Promotic

SetArray - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Przyszeregowanie tablicy wartości (typu Array) wybranym pozycjom danych obiektu.
Składnia:
Boolean SetArray(String sType, Variant index, Array aArray)
Parametry:
sType(String) Typ wybranych wartości w tabeli:
"Row" - Jest wybrany jeden wiersz tabeli (tzn. powstanie tablica 1-wymiarowa).
Wartość index musi być liczba całkowita:
- index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).
- index=-2 oznacza ostatni wiersz.
"Col" - Jest wybrana jedna kolumna tabeli (tzn. powstanie tablica 1-wymiarowa).
Wartość index musi być typu String lub typu Integer:
- Jeżeli jest typu String, wtedy oznacza nazwę kolumny.
- Jeżeli jest typu Integer, wtedy index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0), index=-2 oznacza ostatnią kolumnę.
"Table" - Jest wybrana cała tabela w formie tablicy wierszy (tzn. powstanie tablica 2-wymiarowa w podstawowej postaci Col,Row). Patrz (Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy.
Wartość index musi być ustawiona na wartość: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript.
"All" - Uwaga! Jest wybrana cała tabela w formie tablicy kolumn (tzn. powstanie tablica 2-wymiarowa w podstawowej postaci Row,Col).
Wartość index musi być ustawiona na wartość: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript.
index(Variant) Indeks do tabeli, którego znaczenie jest określone przez parametr sType.
aArray(Array) Tablica wartości wytworzona na przykład przy pomocy metody GetArray.
Wartość zwrotna:
true - przyszeregowanie wartości przebiegło pomyślnie
false - W innym przypadku
Notatka:
Metoda ta tylko przyszeregowywuje wartości do istniejących pozycji w tabeli - nie jest więc wykonywane na przykład włożenie nowego wiersza.
Jeżeli ilość pozycji przyszeregowywanej tablicy nie jest zgodna z ilością wybranych pozycji, wtedy zostaną przyszeregowane tylko te pozycje, które można przyszeregować. Przyszeregowywanie przebiega zawsze od początku (np. od pierwszej pozycji wiersza) i jeżeli tablica jest "mała", wtedy nie muszą zostać przyszeregowane wszystkie pozycje (np. do ostatnich pozycji wiersza nic nie zostanie przyszeregowane).
Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Każda komórka jest na początku pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0 lub pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.
Przykład:
Ostatni wiersz tabeli zostanie ustawiony zawartością tablicy arr
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = Pm.CreatePmArray().Array1("Param1", 1, 2.5, 4);
oDataTable.SetArray("Row", -2, arr);

Historia:
Pm8.02.14: Usunięty błąd: Podczas zapisu do komórki wartość nie została właściwie przetransformowana na wymagany typ danych kolumny.
© MICROSYS, spol. s r. o.