Update cookies preferences
Promotic

SetArray - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Przyszeregowanie tablicy wartości (typu Array) wybranym pozycjom danych obiektu.
Składnia:
Boolean SetArray(String sType, Variant index, Array aArray)
Parametry:
sType(String) Typ wybranych wartości w tabeli:
"Row" - Jest wybrany jeden wiersz tabeli (tzn. powstanie tablica 1-wymiarowa).
Wartość index musi być liczba całkowita:
- index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).
- index=-2 oznacza ostatni wiersz.
"Col" - Jest wybrana jedna kolumna tabeli (tzn. powstanie tablica 1-wymiarowa).
Wartość index musi być typu String lub typu Integer:
- Jeżeli jest typu String, wtedy oznacza nazwę kolumny.
- Jeżeli jest typu Integer, wtedy:
- index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0),
- index=-2 oznacza ostatnią kolumnę.
"Table" - Jest wybrana cała tabela w formie tablicy wierszy (tzn. powstanie tablica 2-wymiarowa w podstawowej postaci Col,Row). Patrz (Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy.
Wartość index musi być ustawiona na wartość: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
"All" - Uwaga! Jest wybrana cała tabela w formie tablicy kolumn (tzn. powstanie tablica 2-wymiarowa w podstawowej postaci Row,Col).
Wartość index musi być ustawiona na wartość: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
index(Variant) Indeks do tabeli, którego znaczenie jest określone przez parametr sType.
aArray(Array) Tablica wartości (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript) wytworzona na przykład przy pomocy metody GetArray.
Wartość zwrotna:
true - Przyszeregowanie wartości przebiegło pomyślnie.
false - W innym przypadku
Notatka:
Metoda ta tylko przyszeregowywuje wartości do istniejących pozycji w tabeli - nie jest więc wykonywane na przykład włożenie nowego wiersza.
Jeżeli ilość pozycji przyszeregowywanej tablicy nie jest zgodna z ilością wybranych pozycji, wtedy zostaną przyszeregowane tylko te pozycje, które można przyszeregować. Przyszeregowywanie przebiega zawsze od początku (np. od pierwszej pozycji wiersza) i jeżeli tablica jest "mała", wtedy nie muszą zostać przyszeregowane wszystkie pozycje (np. do ostatnich pozycji wiersza nic nie zostanie przyszeregowane).
Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Każda komórka jest na początku pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0 lub pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek równocześnie, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.
Przykład:
Ostatni wiersz tabeli zostanie ustawiony zawartością tablicy arr
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = Pm.Array1("Param1", 1, 2.5, 4);
oDataTable.SetArray("Row", -2, arr);

Historia:
Pm8.02.14: Usunięty błąd: Przy zapisie do komórki wartość nie została właściwie przetransformowana na wymagany typ danych kolumny.
© MICROSYS, spol. s r.o.