Promotic

Item - właściwość obiektu PmaDataTable

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia wartość komórki tabeli.
Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody GetCellValue oraz SetCellValue.
Składnia:
Variant Item(Variant Row, Variant Col)
Parametry:
Row(Variant) Określa wiersz komórki w tabeli albo indeksem (liczba) lub za pomocą identyfikatora wiersza (łańcuch tekstowy, pierwszy znak musi być litera, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatni wiersz.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich wierszach wybranej kolumny.
 
Uwaga! Identyfikator wiersza można zastosować tylko jeżeli pierwsza kolumna tabeli posiada typ danych Identyfikator.
Col(Variant) Określa kolumnę komórki w tabeli albo indeksem (liczba) lub za pomocą identyfikatora kolumny (łańcuch tekstowy, pierwszy znak musi być litera, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatnią kolumnę.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich kolumnach wybranego wiersza.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość). Niniejszą właściwość można zmienić w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Każda komórka jest na początku pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0 lub pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek równocześnie, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = oDataTable.Item(0, -1);   // Odczyt wartości
oDataTable.Item(0, 0) = 3.14;   // Zapis wartości
Przykład2:
W obiekcie /DataTable (typu PmaDataTable) zostaną wykonane następujące czynności:
- do 1.wiersza i 1.kolumny zostanie ustawiona wartość 3.14
- do 1.wiersza i ostatniej kolumny zostanie doliczona wartość 1
- 8. kolumna zostanie wypełniona zerami
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.Item(0, 0) = 3.14;
oDataTable.Item(0, -1) = oDataTable.Item(0, -1) +1;
oDataTable.Item(-3, 7) = 0;
Przykład3:
Odczyt wartości komórki z wiersza pod indeksem i kolumny pod indeksem 0 do zmiennej v1 oraz wczytanie wartości komórki o nazwie temperature i o nazwie kolumny value do zmiennej v1.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var v1 = oDataTable.Item(0, 0);
var v2 = oDataTable.Item("temperature", "value");

Historia:
Pm8.03.15: Pierwszą kolumnę można określić jako typ Identyfikator.
© MICROSYS, spol. s r.o.