Promotic

GetCellValue - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Zwraca wartość komórki tabeli.
Składnia:
Variant GetCellValue(Variant Row, Variant Col, [String sParams])
Parametry:
Row(Variant) Określa wiersz komórki w tabeli albo indeksem (liczba) lub za pomocą identyfikatora wiersza (łańcuch tekstowy, pierwszy znak musi być litera, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatni wiersz.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich wierszach wybranej kolumny.
 
Uwaga! Identyfikator wiersza można zastosować tylko jeżeli pierwsza kolumna tabeli posiada typ danych Identyfikator.
Col(Variant) Określa kolumnę komórki w tabeli albo indeksem (liczba) lub za pomocą identyfikatora kolumny (łańcuch tekstowy, pierwszy znak musi być litera, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatnią kolumnę.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich kolumnach wybranego wiersza.
sParams[opcjonalne] (String) Określa szczegółowo zachowanie metody. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "row:id;".
row (opcjonalne) - Określa znaczenie parametru Row.
id - Parametr Row będzie zawsze oznaczać identyfikator wiersza (nawet w przypadku liczby).
Notatka:
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość). Niniejszą właściwość można zmienić w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Patrz również:
Przykład:
Odczyt wartości komórki z wiersza pod indeksem i kolumny pod indeksem do zmiennej v1 oraz wczytanie wartości komórki o nazwie temperature i o nazwie kolumny value do zmiennej v2.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var v1 = oDataTable.GetCellValue(0, 0);
var v2 = oDataTable.GetCellValue("temperature", "value");

Historia:
Pm9.00.25: Nowy parametr sParams. Określa szczegółowo zachowanie metody.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.