Update cookies preferences
Promotic

MaxRows - właściwość obiektu PmaDataTable

Opis:
Maksymalna ilość wierszy.
Składnia:
Long MaxRows
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymalna ilość wierszy" tego obiektu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmaDataTable.Rows (właściwość)
- PmaDataTable.MaxCols (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nMaxRows = oDataTable.MaxRows;
© MICROSYS, spol. s r.o.