Promotic

RemoveCol - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Usunie jedną kolumnę na określonej pozycji. Kolumny istniejące za tą pozycją zostaną przesunięte. Jednakże zostaną usunięte wszystkie wiersze tabeli !
Składnia:
Long RemoveCol(Variant Col)
Parametry:
Col(Variant) Jeżeli wartość tego parametru jest liczba >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0), która ma zostać usunięta.
Wartość -2 oznacza, że ma zostać usunięta kolumna z końca tabeli.
Jeżeli wartość parametru jest typu String, wtedy chodzi o nazwę kolumny, która ma zostać usunięta.
Wartość zwrotna:
Zwraca indeks usuniętej kolumny. W przypadku błędu zwraca liczbę ujemną (kolumna nie została usunięta). Wtedy błąd jest jednocześnie zapisywany do INFO systemu.
Notatka:
Uwaga! Nie można usunąć kolumnę typu danych Identyfikator (jeżeli jest deklarowana). Usunąć można tylko następne kolumny.

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly):
Jeżeli w dowolnej kolumnie "Tylko do odczytu" znajduje się przynajmniej jedna komórka zamknięta poprzez zapis niepustej wartości, wtedy dojdzie do "zamknięcia struktury" całej tabeli. Niemożna dodawać i usuwać kolumny lub wiersze, zmieniać strukturę tabeli. Strukturę, rozmiar tabeli, należy zmieniać przed zapisem pierwszej niepustej wartości do kolumny "Tylko do odczytu".
Patrz również:
Przykład:
W obiekcie /DataTable (typu PmaDataTable) zostaną wykonane nastpujące czynności:
- Zostanie usunięta 4. kolumna (kolumna pod indeksem 3)
- Zostanie usunięta ostatnia kolumna
- Zostanie usunięta kolumna o nazwie "abc"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.RemoveCol(3);
oDataTable.RemoveCol(-2);
oDataTable.RemoveCol("abc");
© MICROSYS, spol. s r.o.