Promotic

RemoveRow - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Usunie wiersz (lub kilka wierszy) na określonej pozycjai.
Wiersze istniejąca za daną pozycją zostaną przesunięte.
Składnia:
Long RemoveRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Numer wiersza, od którego mają być usuwane wiersze.
Wartość >=0 oznacza, że chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Wartość -2 oznacza, że ma zostać usuniętych Count wierszy z końca tabeli.
Wartość -3 oznacza, że mają zostać usunięte wszystkie wiersze tabeli.
Count[opcjonalne] (Long) Ilość wierszy do usunięcia.
Domyślną wartością jest 1.
Wartość zwrotna:
Zwraca indeks pierwszego usuniętego wiersza.
W przypadku błędu (wiersz nie został usunięty) zwraca liczbę ujemną. W tym przypadku błąd zostanie wypisany również do globalnych błędów INFO systemu.
Notatka:
Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly):
Jeżeli w dowolnej kolumnie "Tylko do odczytu" znajduje się przynajmniej jedna komórka zamknięta poprzez zapis niepustej wartości, wtedy dojdzie do "zamknięcia struktury" całej tabeli. Niemożna dodawać i usuwać kolumny lub wiersze, zmieniać strukturę tabeli. Strukturę, rozmiar tabeli, należy zmieniać przed zapisem pierwszej niepustej wartości do kolumny "Tylko do odczytu".
Patrz również:
Przykład:
W obiekcie /DataTable (typu PmaDataTable) zostaną wykonane następujące operacje:
- Zostanie usunięty pierwszy wiersz (wiersz pod indeksem 0)
- Zostanie usuniętych 5 wierszy z końca tabeli
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.RemoveRow(0);
oDataTable.RemoveRow(-2, 5);
© MICROSYS, spol. s r. o.