Promotic

Kolumny - karta obiektu PmaDataTable

Opis:
Definicja kolumn tabeli.
Konfiguratory jednej kolumny:
KolumnyNazwa kolumny.
Nazwa musi być w danej tabelce unikalna.
Do kolumny można się odwoływać poprzez numer kolumny oraz jego nazwę. Patrz metoda GetCellValue.
Typ danychTyp danych kolumny.
Typ danych jest ważny dla całej kolumny, wszystkie zapisywane wartości zostaną zkonwertowane do danego typu danych. Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa ostatnio zapisaną wartość wraz z typem danych.
 
Identyfikator wiersza:
W pierwszej kolumnie można wybrać typ danych również jako Identyfikator. Wtedy wartości w pierwszej kolumnie są rozumiane jako identyfikatory wierszy. Identyfikator musi być w tej kolumnie unikalny. Do wiersza można się odwoływać poprzez numer wiersza lub jego identyfikator. Patrz metoda GetCellValue.
NotatkaNotatka do danej kolumny. Ma to sens tylko dla środowisko deweloperskie.
Tylko do odczytuJeżeli jest zaznaczone, wtedy do zmiennej kolumny można zapisać tylko raz. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
Notatka:
Po uruchomieniu aplikacji tabela posiada te kolumny, które są w tym miejscu zdefiniowane. Kolumny można zmienić dynamicznie (patrz metoda InsertCol, metoda RemoveCol). Wtedy ustawienie w tej karcie można rozumieć jako początkowe (domyślne) ustawienie kolumn.

Maksymalna ilość kolumn jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly):
Z powodu licencjonowania każda komórka tabeli zwiększa wielkość aplikacji. Jeżeli w obiekcie PmaDataTable zostanie zaznaczona kolumna jako "Tylko do odczytu", wtedy komórki tej kolumny nie zwiększają wielkości aplikacji pod względem licencjonowania. To umożliwia również w aplikacjach z mniejszą ilością punktów stosować obiekt ten do zapisu wartości konfiguracyjnych, które na czas działania aplikacji są stałymi. Realizacyjnie jest to zapewnione w taki sposób, że do kolumn "Tylko do odczytu" można wpisać wartości tylko raz. Ograniczenia dla pojedyńczych metod obiektu PmaDataTable z powodu kolumn "Tylko do odczytu" są opisane w notatce tej metody.
Każda komórka jest na początku pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0 lub pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek równocześnie, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.
Jeżeli w dowolnej kolumnie "Tylko do odczytu" znajduje się przynajmniej jedna komórka zamknięta poprzez zapis niepustej wartości, wtedy dojdzie do "zamknięcia struktury" całej tabeli. Niemożna dodawać i usuwać kolumny lub wiersze, zmieniać strukturę tabeli. Strukturę, rozmiar tabeli, należy zmieniać przed zapisem pierwszej niepustej wartości do kolumny "Tylko do odczytu".
© MICROSYS, spol. s r.o.