Update cookies preferences
Promotic

EndOfTransfer - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Metoda spowoduje, że zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z parametrami: pEvent.Source = 0 (tzn. źródło lokalne) pEvent.Error = 0 (tzn. bez błędu).
Składnia:
Empty EndOfTransfer()
Notatka:
Wołanie tej metody jest stosowne na przykład jeżeli chcesz opracowywać dane obiektu w jednym miejscu. Jeżeli dane zostaną odebrane z komunikacji lub jeżeli dane zostaną ustawione lokalnie a następnie jest wywołana metoda EndOfTransfer, wtedy można wtedy dane opracowywać tak samo w zdarzeniu onEndOfTransfer.
Wołanie tej metody jest synchroniczne, to znaczy, że najpierw zostanie wykonany algorytm w zdarzeniu onEndOfTransfer i dopiero po jego zakończeniu jest kontynuowane wykonywanie skryptu za wywołaniem metody.
Patrz również:
Przykład:
Najpierw zostaną ustawione dane obiektu po czym zostanie wywołana metoda EndOfTransfer jako znacznik, że wszystko jest gotowe i że w zdarzeniu onEndOfTransfer można dane opracowywać.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SetCellValue(0, 0, 8);
oDataTable.SetCellValue(1, 0, 3.1);
// . . .
oDataTable.SetCellValue(4, 4, 12.3);
oDataTable.EndOfTransfer();
© MICROSYS, spol. s r.o.