Promotic

DataTable - karta obiektu PmaDataTable

Opis:
Definicja zakresu tabeli danych.
Konfiguratory:
Aktywuj zmianę ilości kolumnJeżeli nie jest aktywowana zmiana ilości kolumn, wtedy tabela będzie mieć taką ilość kolumn, jaka jest zdefiniowana w karcie "DataTable" i podczas biegu aplikacji nie można zmieniać tego ustawienia.
Jeżeli zmiana jest aktywowana, wtedy po uruchomieniu aplikacji w tabeli będą zdefiniowane kolumny, lecz przy pomocy metody InsertCol lub RemoveCol można dynamicznie zmieniać ich ilość.
Maks. ilość kolumnTen konfigurator pojawia się tylko jeżeli jest włączona dynamiczna zmiana ilości kolumn. Wartość 0 oznacza, że maksymalna ilość kolumn jest równa ilości zdefiniowanych kolumn. Dynamiczne dodanie kolumny nie powiedzie się, jeżeli ich ilość przekroczyłaby tą wartość maksymalną.
Maksymalna ilość kolumn jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MaxCols.
Aktywuj zmianę ilości wierszyJeżeli nie jest dozwolona zmiana ilości wierszy, wtedy tabela będzie posiadać tyle wierszy (wiersze są wytwarzane po uruchomieniu aplikacji), ile wynosi maks. ilość wierszy i podczas biegu aplikacji nie można tego zmieniać.
Jeżeli zmiana jest dozwolona, wtedy przy pomocy metody InsertRow lub RemoveRow można dynamicznie zmieniać ilość wierszy.
Maksymalna ilość wierszyDynamiczne dodanie wiersza nie powiedzie się, jeżeli ilość wierszy przekroczyłaby tą wartość maksymalną.
Maksymalna ilość wierszy jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MaxRows.
Ilość wierszy po starcieTen konfigurator pojawia się tylko jeżeli jest włączona dynamiczna zmiana ilości wierszy.
Notatka:
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
© MICROSYS, spol. s r.o.