Update cookies preferences
Promotic

Rows - właściwość obiektu PmaDataTable

Opis:
Ilość wierszy.
Składnia:
Long Rows
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Ilość wierszy można zmienić przy pomocy metod InsertRow oraz RemoveRow.
Maksymalna ilość wierszy jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość).
Patrz również:
- PmaDataTable.Cols (właściwość)
- PmaDataTable.MaxRows (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nRows = oDataTable.Rows;
© MICROSYS, spol. s r.o.