Promotic

onEndOfTransfer - zdarzenie obiektu PmaDataTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu transmisji danych.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaDataTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Source - (Long) [do odczytu] Źródło z którego zdarzenie zostanie wywołane. Nabiera następujące wartości:
0 - Zdarzenie zostanie wywołane lokalnie przy pomocy metody EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error jest zawsze 0.
10 - Dane do tego obiektu zostały zapisane z komunikacji XML. Na przykład w tym obiekcie została wywołana metoda ReadFromWeb lub klient (inny obiekt PmaDataTable) wywołał swoją metodę WriteToWeb.
20 - Data z tego obiektu zostały odczytane z komunikacji XML. Na przykład w tym obiekcie została wywołana metoda WriteToWeb lub klient (inny obiekt PmaDataTable) wywołał swoją metodę ReadFromWeb lub przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) odczytał sobie te dane XML.
pEvent.Error - (Long) [do odczytu] Wartość błędu transmisji:
0 - Transmisja przebiegła pomyślnie
24 - Błąd transmisji - Web serwer prawdopodobnie nie jest osiągalny
33 - Błąd oprogramowania
40 - Operacja (odczyt lub zapis) nie jest zezwolona. Przy wywołaniu metody ReadFromWeb lub WriteToWeb prawdopodobnie jest błędnie ustawiony parametr user lub psw.
61 - Web serwer nie potrafi nawiązać połączenia z klientem pod adresem URL
62 - Web serwer odpowiedział negatywnie (status HTTP nie jest 200=OK)
64 - Nie można zapisać odebranych danych (prawdopodobnie niekompatybilne formaty danych)
66 - Odebrana wiadomość nie ma wymaganej formy
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Error)
{
Pm.Debug("Error onEndOfTransfer Source number=" + pEvent.Source + ", Error number=" + pEvent.Error);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.