Update cookies preferences
Promotic

onEndOfTransfer - událost objektu PmaDataTable

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení přenosu dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaDataTable objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Source - (Long) [pro čtení] Zdroj odkud událost je vyvolána. Nabývá následujících hodnot:
0 - Událost je vyvolána lokálně metodou EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error je vždy 0.
10 - Data do tohoto objektu byla zapsána z XML komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda ReadFromWeb nebo klient (jiný objekt PmaDataTable) volal svou metodu WriteToWeb.
20 - Data z tohoto objektu byla čtena z XML komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda WriteToWeb nebo klient (jiný objekt PmaDataTable) volal svou metodu ReadFromWeb nebo Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) si tyto XML data četl.
pEvent.Error - (Long) [pro čtení] Hodnota chyby přenosu:
0 - Přenos proběhl v pořádku
24 - Chyba přenosu - Web server je pravděpodobně není dostupný
33 - Chyba software
40 - Operace (čtení nebo zápis) není povolena. Při volání metody ReadFromWeb nebo WriteToWeb pravděpodobně není správně nastaven parametr user nebo psw.
61 - Web server nemůže navázat spojení s klientem na URL adrese
62 - Web server odpověděl záporně (HTTP status není 200=OK)
64 - Přijatá data nelze uložit (pravděpodobně nekompatibilní formáty)
66 - Přijatá zpráva nemá požadovaný tvar
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Error)
{
Pm.Debug("Error onEndOfTransfer Source number=" + pEvent.Source + ", Error number=" + pEvent.Error);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.