Promotic

GetColParam - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Metoda vrací parametr (název, datový typ) zvoleného sloupce.
Syntaxe:
Variant GetColParam(Variant Col, String sType)
Parametry:
Col(Variant) Pokud hodnota parametru je číslo >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Hodnota -2 znamená sloupec z konce tabulky.
Pokud hodnota parametru je typu String, pak je to název sloupce.
sType(String) Typ parametru, který se má zjistit
"Name" - Metoda vrací String - název sloupce
"Index" - Metoda vrací Long - index sloupce (indexováno od 0)
"Dt" - Metoda vrací Integer - datový typ sloupce (viz VBScript konstanty datových typů).
Příklad:
Zjistí název druhého sloupce:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var sName = oDataTable.GetColParam(1, "Name");
var sIndex = oDataTable.GetColParam(1, "Index");
var nDtType = oDataTable.GetColParam(1, "Dt");
© MICROSYS, spol. s r. o.