Promotic

Cols - vlastnost objektu PmaDataTable

Popis:
Počet sloupců.
Syntaxe:
Long Cols
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Počet sloupců lze změnit pomocí metod InsertCol a RemoveCol.
Maximální počet sloupců závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmaDataTable.Rows (vlastnost)
- PmaDataTable.MaxCols (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nCols = oDataTable.Cols;
© MICROSYS, spol. s r.o.