Update cookies preferences
Promotic

MaxCols - vlastnost objektu PmaDataTable

Popis:
Maximální počet sloupců.
Syntaxe:
Long MaxCols
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Max. počet sloupců" tohoto objektu.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmaDataTable.Cols (vlastnost)
- PmaDataTable.MaxRows (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nMaxCols = oDataTable.MaxCols;
© MICROSYS, spol. s r.o.