Promotic

SetArray - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Přiřazení pole hodnot (typu Array) zvoleným datovým položkám objektu.
Syntaxe:
Boolean SetArray(String sType, Variant index, Array aArray)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Je zvolen jeden řádek tabulky (tzn. se vytvoří 1-rozměrné pole).
Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index zvoleného řádku (indexováno od 0).
- index=-2 znamená poslední řádek.
"Col" - Je zvolen jeden sloupec tabulky (tzn. se vytvoří 1-rozměrné pole).
Hodnota index musí být typu String nebo typu Integer:
- Pokud je typu String, pak je to název sloupce.
- Pokud je typu Integer, pak index>=0 znamená index zvoleného sloupce (indexováno od 0), index=-2 znamená poslední sloupec.
"Table" - Je zvolena celá tabulka v podobě pole řádků (tzn. se vytvoří 2-rozměrné pole v běžném tvaru Col,Row). Viz (Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků.
Hodnota index musí být nastavena na hodnotu: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
"All" - Upozornění! Je zvolena celá tabulka v podobě pole sloupců (tzn. se vytvoří 2-rozměrné pole v méně používaném tvaru Row,Col).
Hodnota index musí být nastavena na hodnotu: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType.
aArray(Array) Pole hodnot vytvořené například metodou GetArray.
Vrácená hodnota:
true - přiřazení hodnot proběhlo v pořádku
false - V jiném případě
Poznámka:
Tato metoda jen přiřadí hodnoty existujícím položkám v tabulce - neprovádí se tedy například vkládání nového řádku.
Pokud počet položek přiřazovaného pole nesouhlasí s počtem zvolených položek, pak se přiřadí jen ty položky, které přiřadit lze. Přiřazuje se vždy od začátku (např. od první položky řádku) a pokud pole je "malé", pak se nemusí přiřadit všechny položky (např. do posledních položek řádku se nic nepřiřadí).
Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka obsahující číselnou hodnotu 0 nebo prázdný řetězec "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.
Příklad:
Poslední řádek tabulky nastavíme obsahem pole arr
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = Pm.CreatePmArray().Array1("Param1", 1, 2.5, 4);
oDataTable.SetArray("Row", -2, arr);

Historie:
Pm8.02.14: Opravená chyba: Při zápisu do buňky se hodnota nepřevedla na požadovaný datový typ sloupce.
© MICROSYS, spol. s r. o.