Promotic

SetArray - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Přiřazení pole hodnot (typu Array) zvoleným datovým položkám objektu.
Syntaxe:
Boolean SetArray(String sType, Variant index, Array aArray)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Je zvolen jeden řádek tabulky (tzn. se vytvoří 1-rozměrné pole).
Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index zvoleného řádku (indexováno od 0).
- index=-2 znamená poslední řádek.
"Col" - Je zvolen jeden sloupec tabulky (tzn. se vytvoří 1-rozměrné pole).
Hodnota index musí být typu String nebo typu Integer:
- Pokud je typu String, pak je to název sloupce.
- Pokud je typu Integer, pak index>=0 znamená index zvoleného sloupce (indexováno od 0), index=-2 znamená poslední sloupec.
"Table" - Je zvolena celá tabulka v podobě pole řádků (tzn. se vytvoří 2-rozměrné pole v běžném tvaru Col,Row). Viz (Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků.
Hodnota index musí být nastavena na hodnotu: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
"All" - Upozornění! Je zvolena celá tabulka v podobě pole sloupců (tzn. se vytvoří 2-rozměrné pole v méně používaném tvaru Row,Col).
Hodnota index musí být nastavena na hodnotu: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType.
aArray(Array) Pole hodnot (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript) vytvořené například metodou GetArray.
Vrácená hodnota:
true - Přiřazení hodnot proběhlo v pořádku.
false - V jiném případě
Poznámka:
Tato metoda jen přiřadí hodnoty existujícím položkám v tabulce - neprovádí se tedy například vkládání nového řádku.
Pokud počet položek přiřazovaného pole nesouhlasí s počtem zvolených položek, pak se přiřadí jen ty položky, které přiřadit lze. Přiřazuje se vždy od začátku (např. od první položky řádku) a pokud pole je "malé", pak se nemusí přiřadit všechny položky (např. do posledních položek řádku se nic nepřiřadí).
Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka obsahující číselnou hodnotu 0 nebo prázdný řetězec "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk současně, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.
Příklad:
Poslední řádek tabulky nastavíme obsahem pole arr
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = Pm.Array1("Param1", 1, 2.5, 4);
oDataTable.SetArray("Row", -2, arr);

Historie:
Pm8.02.14: Opravená chyba: Při zápisu do buňky se hodnota nepřevedla na požadovaný datový typ sloupce.
© MICROSYS, spol. s r.o.