Promotic

Sort - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Metoda setřídí řádky podle hodnot v zadaném sloupci (při třídění se vždy přemísťuje celý řádek). Třídit lze vzestupně nebo sestupně.
Syntaxe:
Boolean Sort(Long SortType, Variant vCol)
Parametry:
SortType(Long) Typ třídění:
0 - vzestupně (01..89..AB..YZ..ab..yz)
1 - sestupně (zy..ba..ZY..BA..98..10)
vCol(Variant) Určuje sloupec, podle kterého se mají řádky třídit. Musí být typu String nebo celé číslo.
Pokud je typu String, pak je to název sloupce.
Pokud je celé číslo >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Pokud je celé číslo -2, pak to znamená poslední sloupec.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě. Nepodařilo se setřídit (např. špatně zadané parametry).
Poznámka:
Třídit je vhodné jen sloupec ve kterém jsou hodnoty stejného datového typu (jen čísla, jen String, jen logické hodnoty nebo jen časy).
Třídění sloupců typu String se provádí s ohledem na jazykovou lokalizaci.
Pokud je hodně řádků (>1000), pak třídění může trvat nezanedbatelnou dobu.
Pokud je požadavek třídit například podle sloupce 1 a pokud se hodnoty rovnají, pak podle sloupce 2 - pak to lze provést dvěma volaními metody Sort: nejprve třídit podle sloupce 2 a pak třídit podle sloupce 1.
Příklad:
Setřídit 5. sloupec vzestupně (indexováno od 0):
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.Sort(0, 5);

Historie:
Pm8.03.21: třídění textů se nyní provádí s ohledem na jazykovou lokalizaci.
© MICROSYS, spol. s r. o.