Promotic

Sloupce - karta objektu PmaDataTable

Popis:
Definice sloupců tabulky.
Konfigurátory jednoho sloupce:
SloupceNázev sloupce.
Název musí být v této tabulce jedinečný.
Na sloupec se pak lze odkazovat číslem sloupce i jeho názvem. Viz metoda GetCellValue.
Datový typDatový typ sloupce.
Tento datový typ bude v proměnné sloupce zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují. Výjímkou je datový typ Variant - znamená, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem.
 
Identifikátor řádku:
V prvním sloupci lze vybrat jako datový typ také hodnotu Identifikátor. Hodnoty v prvním sloupci jsou pak chápány jako identifikátory řádků. Identifikátor musí být v tomto sloupci jedinečný. Na řádek se pak lze odkazovat číslem řádku nebo jeho identifikátorem. Viz metoda GetCellValue.
PoznámkaPoznámka k danému sloupci. Má smysl pouze pro vývojové prostředí.
Jen pro čteníPokud je zatrženo, pak do proměnné sloupce lze zapsat jen jednou. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
Poznámka:
Po spuštění aplikace má tabulka sloupce, které jsou zde definovány. Sloupce lze změnit dynamicky (viz metoda InsertCol, metoda RemoveCol). Tak lze nastavení v této kartě chápat jako počáteční nastavení sloupců.

Maximální počet sloupců závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly):
Každá buňka tabulky se standardně přidává do výpočtu velikosti aplikace z důvodu licencování. Pokud se však v objektu PmaDataTable označí sloupec jako "Jen pro čtení", pak buňky v tomto sloupci se nebudou započítavat do výsledné velikosti aplikace. To umožňuje i v aplikacích s menším počtem bodů tento objekt používat pro ukládání konfiguračních hodnot, které se po celou dobu běhu aplikace nemění. Je to zajištěno tak, že do sloupců "Jen pro čtení" lze zapsat hodnotu jen jednou. Omezení u jednotlivých metod objektu PmaDataTable z důvodu sloupců "Jen pro čtení" jsou uvedena v poznámce této metody.
Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka obsahující číselnou hodnotu 0 nebo prázdný řetězec "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk současně, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.
Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, pak dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".
© MICROSYS, spol. s r.o.