Update cookies preferences
Promotic

Rows - vlastnost objektu PmaDataTable

Popis:
Počet řádků.
Syntaxe:
Long Rows
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Počet řádků lze změnit pomocí metod InsertRow a RemoveRow.
Maximální počet řádků závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmaDataTable.Cols (vlastnost)
- PmaDataTable.MaxRows (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nRows = oDataTable.Rows;
© MICROSYS, spol. s r.o.