Promotic

LoadFromString - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Přiřazení zvolených hodnot tabulky z textové hodnoty (typu String).
Syntaxe:
Long LoadFromString(String sType, Variant index, String sString)
Parametry:
sType(String) Rozsah zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Bude se přiřazovat do jednoho řádku tabulky. Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index zvoleného řádku (indexováno od 0).
- index=-2 znamená poslední řádek.
"Col" - Bude se přiřazovat do jednoho sloupce tabulky. Hodnota index musí být typu String nebo typu Integer:
- Pokud je typu String, pak je to název sloupce.
- Pokud je typu Integer, pak index>=0 znamená index zvoleného sloupce (indexováno od 0), index=-2 znamená poslední sloupec.
index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType
sString(String) Textová hodnota vytvořená například metodou PmaDataTable.SaveToString.
Vrácená hodnota:
Vrací počet nastavených položek.
Poznámka:
Tvar textové hodnoty viz popis metody PmaData.SaveToString.
 
Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka obsahující číselnou hodnotu 0 nebo prázdný řetězec "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk současně, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.
Viz také:
Příklad:
Poslední řádek v tabulce nastavíme obsahem proměnné sString
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var sString = "1;3;5";
oDataTable.LoadFromString("Row", -2, sString);
© MICROSYS, spol. s r.o.