Promotic

LoadFromString - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Przyszeregowanie wybranych wartości tabeli z wartości tekstowej (typu String).
Składnia:
Long LoadFromString(String sType, Variant index, String sString)
Parametry:
sType(String) Zakres wybranych wartości w tabeli:
"Row" - Wartości będą przyszeregowywane do jednego wiersza tabeli. Wartość index musi być liczba całkowita:
- index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).
- index=-2 oznacza ostatni wiersz.
"Col" - Wartości będą przyszeregowywane do jednej kolumny tabeli. Wartość index musi być typu String lub typu Integer:
- Jeżeli jest typu String, wtedy oznacza nazwę kolumny.
- Jeżeli jest typu Integer, wtedy index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0), index=-2 oznacza ostatnią kolumnę.
index(Variant) Indeks do tabeli, którego znaczenie jest określone przez parametr sType
sString(String) Wartość tekstowa wytworzona na przykład przy pomocy metody PmaDataTable.SaveToString.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość ustawionych pozycji.
Notatka:
Format wartości tekstowej patrz opis metody PmaData.SaveToString.
 
Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Każda komórka jest na początku pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0 lub pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek równocześnie, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.
Patrz również:
Przykład:
Ostatni wiersz w tabeli zostanie wypełniony zawartością zmiennej sString
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var sString = "1;3;5";
oDataTable.LoadFromString("Row", -2, sString);
© MICROSYS, spol. s r.o.