Update cookies preferences
Promotic

SaveToString - metoda obiektu PmaData

Opis:
Wytworzy wartość tekstową z pozycji danych obiektu.
Składnia:
String SaveToString()
Notatka:
Poszczególne wartości zmiennych są w łańcuchu wytworzonym tym sposobem oddzielone średnikiem. Jeżeli wartością zmiennej jest wartość typu String zawierająca na przykład znak "spacja", wtedy zostaje wykonana wewnętrzna konwersja znaków.
Do przyszeregowania wartości ze zmiennej typu String (tzn. odwrotna metoda do SaveToString) służy metoda LoadFromString.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sCsv = oData.SaveToString();
© MICROSYS, spol. s r.o.