Promotic

Sokety - karta obiektu PmaData

Opis:
Podłączenie obiektu do grupy soketowej.
Konfiguratory Soket klient:
W konfiguratorach Soket klient można określić klientskiej pozycji danych do współdzielenia w sieci.
GrupaWybór grupy soketów (klientskiej), przy pomocy której obiekt PmaData będzie współdzielony. Jeżeli pozycja nie ma być współdzielona, wtedy wystarczy pozostawić opcję Żadna.
Pozycja (Item)Nazwa, pod którą będą przekazywane (odbierane) zmienne obiektu PmaData grupie serwerowej (zdefiniowanej przez ustawienie grupy klienckiej w oknie konfiguracyjnym "Sokety"). W ramach jednej grupy klienckiej musi być nazwa pozycji unikalna.
Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisjiIlość powtórzeń jednej transmisji, jeżeli transmisja ta zakończyła się niepowodzeniem
Konfiguratory Soket serwer:
W konfiguratorach Soket serwer można określić serwerowej pozycji danych do współdzielenia w sieci.
GrupaMożna określić, czy dany obiekt PmaData ma zostać zaoferowany (nie zaoferowany) do komunikacji w sieci przy pomocy grup soketów.
Pozycja (Item)Nazwa, pod którą będą zmienne obiektu PmaData oferowane do komunikacji w sieci przy pomocy soketów.
Notatka:
Opisywana karta jest wyświetlona tylko jeżeli jest globalnie zezwolona komunikacja po soketach przy pomocy konfiguratora "Sokety aktywowane".
W tej karcie można określić podłączenie obiektu PmaData do dowolnej grupy soketów.
© MICROSYS, spol. s r.o.