Promotic

Sokety - okno konfiguracyjne

Opis:
Globalne ustawienia komunikacji przy pomocy soketów Definicja grupy soketów, w ramach których będzie przebiegać komunikacja. Grupy są rozdzielona na SERWEROWE oraz KLIENCKIE.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmaRoot > Inne".

Komunikacja zdefiniowana w tym oknie jest przestarzała i jest lepiej zastosować np. komunikację przy pomocy obiektu PmaComm - na przykład przy pomocy drivera PmChar lub PmCharServer.
Konfiguratory:
Sokety aktywowaneJeżeli jest zaznaczone, wtedy komunikacja w aplikacji przy pomocy soketów jest aktywna.
Port systemowyNumer portu systemowego koniecznego do inicjalizacji soketu systemowego. Numery mniejsze niż 1024 są zastrzeżone dla zarejestrowanych aplikacji i dlatego numer powinien znajdować się w zakresie od 1024 do 65535. Nie jest również zapewnione, że na przykład numer portu 3277 (wartość domyślna) nie będzie zajęty przez inną uruchomioną aplikację, która wprawdzie nie jest zarejestrowana, lecz wykorzystuje komunikację po sieci.
Typ sieciDefinicja sieci, po której przebiega komunikacja.
Microsoft TCP/IP - sieć z protokołem TCP/IP
NOVEL SPX/IPX - Sieć z protokołem SPX/IPX. Opcja ta jest przestarzałą i nie jest stosowana.
Przy błędzie odtwórz soket po [s]Czas w sekundach, po którym komunikacja zostanie ponownie zaktywowana i równocześnie wywołana komunikacja poprzez grupę kliencką jeżeli podczas ostatniej transmisji danych doszło do błędu krytycznego. Zalecane wartości są w jednostkach sekund.
Notatka:
W oknie Grupy klienckie/serwerowe są wyświetlone nazwy grup, które można zmieniać przy pomocy przycisków po prawej. Przy pomocy przycisku Nowa lub Edytuj zostanie otwarte okno Soket kliencka grupa/Soket serwerowa grupa, w którym można określić nową lub zmienić zaznaczoną grupę. Przy pomocy przycisku Usuń można usunąć zaznaczoną grupę.

Można komunikować się pomiędzy kilku aplikacjami PROMOTIC na jednym lub kilku komputerach. Na jednym komputerze jest konieczne mieć tylko jedną aplikację zawierającą grupy serwerowe. Jeżeli jest konieczne uruchomienie kilku aplikacji serwerowych na jednym komputerze, wtedy każda z tych aplikacji musi stosować inny numer portu systemowego. Ilość aplikacji zawierających wyłącznie grupy klienckie na jednym komputerze jest teoretycznie neiograniczona. Praktycznie całkowita ilość wszystkich grup soketowych miała by się mieścić w przedziale najwyżej dziesiątek.

Każda grupa komunikuje poprzez swój własny port. Jeżeli grupa nie ma jawnie ustawiony port przez projektanta, wtedy do określenia portu jest użyty soket systemowy - patrz konfigurator "Port systemowy". To znaczy, że grupa prześle do serwera poprzez soket systemowy zapytanie o numer portu danej grupy. Serwer odpowie grupie przyszeregowanym numerem po czym grupa dalej komunikuje tylko poprzez port o tym przyszeregowanym numerze.
© MICROSYS, spol. s r.o.