Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaComm (Komunikacja)

Opis:
Obiekt zapewnia komunikację z innymi komputerami (w większości z komputerami technologicznymi typu PLC) poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2,...).
 
W obiekcie PmaComm może się znajdować kilka obiektów PmaCommMsg lub PmaCommGroup.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmaComm wymaga zakup licencji dla odpowiedniego drivera komunikacyjnego - patrz Lista driverów komunikacyjnych.

 
W aplikacji można zastosować jeden obiekt PmaComm kilkakrotnie i w dodatku może być ustawiony kilkakrotnie z wykorzystaneim tego samego protokołu (drivera).

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

 
Obiekt PmaComm określa, poprzez który port i przy pomocy jakiego protokołu będą transmitowane wymagane dane. Wymagane dane następnie ustawia się w zagnieżdżonych obiektach PmaCommMsg lub PmaCommGroup.
 
Porównanie obiektów PmaCommMsg oraz PmaCommGroup:
- Obiekt PmaCommMsg:
- Jest obiektem "niskiego poziomu" w tym sensie, że kształt danych w tym obiekcie jest wytwarzany w zależności od rodzaju wiadomości komunikacyjnej zdefiniowanej przez dany protokół. Jeżeli chcesz na przykład odczytywać rejestry i liczniki, wtedy musisz wytworzyć dwa obiekty PmaCommMsg, ponieważ dany protokół nie umożliwia odczyt rejestrów i liczników w jednej wiadomości.
- Można zastosować dla wszystkich driverów z wyjątkiem drivera PmS7.
- Obiekt PmaCommGroup:
- Jest w porównaniu z obiektem PmaCommMsg na wyższym poziomie, ponieważ dane odczytywane w tym obiekcie nie są zależne od protokołu. Można w jednym obiekcie na przykład definiować dane dla liczników i rejestrów a obiekt sam w inteligentny sposób rozdzieli przy komunikacji do poszczególnych wiadomości komunikacyjnych.
- Można zastosować dla następujących driverów: PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek oraz PmTeco.

Dla niektórych driverów komunikacyjnych nie można zastosować obiektu PmaCommGroup z zasady (np. dla drivera komunikacyjnego PmChar, ponieważ taki protokół ustawiany przez użytkownika nie posiada żadnej ogólnej adresacji i zależy wyłącznie od użytkownika, jaką wiadomość komunikacyjną wytworzy przy pomocy obiektu PmaCommMsg).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
ClosePort Zamknięcie szeregowego/ethernet portu
GetCount Zwraca ilość transmisji
GetProtParam Zwraca niektóre wartości ustawione w konfiguratorach karty "PmaComm > Parametry"
IsConnected Stwierdzi, czy Ethernet lub łącze szeregowe są podłączone
OpenPort Otwarcie szeregowego/ethernet portu
SetProtParam Ustawia wartości w niektórych konfiguratorach karty "PmaComm > Parametry"
Właściwości tylko dla łącza szeregowego:
BaudRate Szybkość komunikacyjna łącza szeregowego
ByteSize Ilość bitów danych łącza szeregowego
Dtr Wartość sygnału DTR łącza szeregowego
Parity Wartość parzystości transmisji łącza szeregowego
Rts Wartość sygnału RTS łącza szeregowego
StopBits Ilość bitów stopu łącza szeregowego
Zdarzenia:
onConnect Jest wywołane po pomyślnym nawiązaniu połączenia
onDisconnect Jest wywołane po zamknięciu połączenia
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Ustawienie protokołu komunikacyjnego i jego parametrów
Powiązane podobiekty:
PmaCommGroup(Dane komunikacji) Definicja grupy danych komunikacji
PmaCommMsg(Wiadomość komunikacyjna) Definicja formatu jednej wiadomości komunikacyjnej

Historia:
Pm8.00.09: Usunięty błąd: w niektórych przypadkach doszło do zawieszenia komunikacji i w celu jej wznowienia było konieczne użycie metody OpenPort lub restart aplikacji !
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmComm -> PmaComm
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice